: 520057 : บ้านกกดู่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ศูนย์กีฬา
สร้าง พ.ศ. 2553

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560