: 520058 : บ้านนาแขม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2556