: 520060 : บ้านห้วยทราย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555