: 520062 : บ้านโป่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542