: 520066 : บ้านไผ่โทน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
401
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2539

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554