: 520067 : บ้านห้วยเหล็ก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552