: 520068 : บ้านตูบโกบ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538