: 520070 : บ้านกำพี้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2557

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554