: 520197 : บ้านคกมาด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2499

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2506

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2506

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2506

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2516

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2516

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2516

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2516

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550