: 520201 : บ้านอุมุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2521

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542