: 520206 : บ้านใหม่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2552

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534