: 520207 : บ้านแก่งมี้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542