: 520208 : บ้านนาซ่าว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2546