: 520211 : บ้านนาป่าหนาด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2558

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555