: 520216 : ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2543

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536