: 520221 : บ้านสงเปือย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2520

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2556