: 520224 : บ้านน้ำพร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2551

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2550

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555