: 520227 : ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555