: 520228 : บ้านคกงิ้ว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 2
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2551

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2519

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2532