: 520229 : บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
008
สร้าง พ.ศ. 2508

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542