: 520233 : บ้านสาระแพ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552