: 520236 : บ้านโคกใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 2
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545