: 520239 : บ้านเมี่ยง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541