: 520245 : บ้านห้วยไค้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2512

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555