: 520251 : บ้านหนองปกติ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2508

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2551

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552