: 520253 : บ้านวังเป่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558