: 520254 : บ้านแก่งม่วง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2543