: 520256 : ชุมชนบ้านปากห้วย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2537