: 520305 : ชุมชนบ้านปากชม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556