: 520310 : บ้านหาดคัมภีร์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2547

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2526

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552