: 520311 : บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535