: 520312 : บ้านนาโม้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2527

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2540