: 520313 : บ้านคกเว้า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2501

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2546

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2542