: 520314 : บ้านห้วยขอบห้วยเหียม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017 ก
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2557

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547