: 520315 : ชุมชนบ้านเชียงกลม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2538