: 520320 : บ้านแก่งปลาปก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามตะกร้อ
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 5
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2559