: 520321 : บ้านห้วยผักกูด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/2526
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2553

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2550

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2553