: 520322 : บ้านห้วยบ่อซืน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552