: 520326 : บ้านชมน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524