: 520331 : บ้านห้วยพิชัย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2549

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2559

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555