: 520381 : บ้านแก้วเมธี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545