: 520384 : ชุมชนบ้านท่าสะอาด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2550

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2551

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2526

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2541

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2541