รออนุมัติ : เขต : 4     โรงเรียน : 13    ไม่ระบุโรงเรียน : 3
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,298 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 22,296 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 73.59

ข่าวประชาสัมพันธ์

2017-10-17 09:59:13
ตอบข้อสงสัย เรื่องภาพสิ่งก่อสร้าง
ภาพสิ่งก่อสร้างที่แสดงหน้าเว็บจะแสดงเฉพาะโรงเรียนที่มีการอัพเดทภาพถ่ายปัจจุบันเข้าในระบบ ทั้งนี้ภาพเดิมยังถูกเก็บในระบบ ไม่ได้หายไปแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2017-10-16 11:18:45
ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 อาจจะมีผลกระทบกับการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน จึงขอให้ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หากมีข้อสงสัยให้แจ้งที่ mail : bopp.bobec@gmail.com ขออภัยสำหรับผลกระทบต่างๆ มา ณ ที่นี้
2017-10-03 14:02:22
ผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อ จากเมนูทะเบียนเจ้าหน้าที่ ถ้ามีชื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ลองเข้าระบบ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากมีปัญหาให้ติดต่อเขตพื้นที่การศึกษา (กรณี ผู้ใช้ระดับโรงเรียน)
2017-08-26 09:10:28
1. ผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าระบบ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน
2. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ที่ เมนู ทะเบียนเจ้าหน้าที่
3. ปรับเปลี่ยนการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะเข้าใช้งานได้
4. กรณีเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้ง รีเซ็ตรหัสผ่าน ทาง mail: bopp.bobec@gmail.com
5. กรณีเจ้าหน้าที่โรงเรียนลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 6 | เมื่อวานนี้ : 176 | กำลังใช้งาน : 0 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com