รออนุมัติ : เขต : 1     โรงเรียน : 183    ไม่ระบุโรงเรียน : 28
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,124 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 29,361 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 97.47

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 123 | เมื่อวานนี้ : 252 | กำลังใช้งาน : 1 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com