รออนุมัติ : เขต : 11     โรงเรียน : 133    ไม่ระบุโรงเรียน : 27
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,108 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 24,020 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 79.78

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 3 | เมื่อวานนี้ : 630 | กำลังใช้งาน : 0 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com