รออนุมัติ : เขต : 2     โรงเรียน : 204    ไม่ระบุโรงเรียน : 1
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,914 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 17,542 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 58.64

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 293 | เมื่อวานนี้ : 153 | กำลังใช้งาน : 10 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com