รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 9    ไม่ระบุโรงเรียน : 0
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,904 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 10,448 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 34.94

ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-09-12 11:18:31

โรงเรียนสามารถดำเนินการเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลได้ตามปกติ จนถึง 30 ตุลาคม 2562  หากโรงเรียนใดมีปัญหาเรื่องระบบสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ bopp.bobec@gmail.com   ยกเว้นกรณีลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 


2019-09-04 17:01:21

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้บันทึกพิกัดในระบบ DMC หรือ พิกัดไม่ถูกต้อง   [ คลิกที่นี่


2019-09-03 14:52:43

ระบบได้ทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลเดิมอัตโนมัติ (ยืนยันก่อน ปีการศึกษา 2562) ขอให้ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูล


2019-09-03 14:41:10

ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 622 | เมื่อวานนี้ : 706 | กำลังใช้งาน : 3 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019