รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้บันทึกพิกัดโรงเรียนในระบบ DMC
ที่
ชื่อเขตพื้นที่
SMISCODE
PERCODE
ชื่อโรงเรียน
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 14020184 310084 คชเวกวิทยา
2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 14020002 310104 วัดกระแชง
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 14020172 310078 วัดมฤคทายวัน
4 สพป.ลพบุรี เขต 1 16010014 490019 วัดดงสวอง
5 สพป.ลพบุรี เขต 1 16010120 490118 วัดหนองหอย
6 สพป.ชัยนาท 18010023 090005 ลัดดาประชาสรรค์
7 สพป.สระแก้ว เขต 2 27020116 740216 เมืองไผ่
8 สพป.อุดรธานี เขต 4 41040159 680894 บ้านสมประสงค์
9 สพป.เลย เขต 1 42010277 520253 บ้านวังเป่ง
10 สพป.สกลนคร เขต 1 47020013 540076 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
11 สพป.สกลนคร เขต 1 47020004 540082 ชุมชนบ้านกุดไห
12 สพป.สกลนคร เขต 1 47020014 540077 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
13 สพป.สกลนคร เขต 1 47020006 540084 บ้านค้อน้อย
14 สพป.สกลนคร เขต 1 47020011 540080 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
15 สพป.สกลนคร เขต 1 47020009 540081 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
16 สพป.สกลนคร เขต 1 47020005 540083 บ้านกลาง
17 สพป.สกลนคร เขต 2 47030188 540561 บ้านทุ่งคำ
18 สพป.สกลนคร เขต 2 47030185 540572 บ้านหนองทุ่มหนองโจด
19 สพป.สกลนคร เขต 2 47030187 540560 อนุบาลเจริญศิลป์
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 50050229 131062 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
21 สพป.เชียงราย เขต 2 57020042 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
22 สพป.เชียงราย เขต 3 57030178 120737 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)
23 สพป.สงขลา เขต 1 90010056 550082 บ้านดอนแบก
24 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73022018 180289 ฟ้าใสวิทยา
25 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96033001 240367 ราชประชานุเคราะห์ 39
26 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94013001 300346 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
27 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95013001 440227 ราชประชานุเคราะห์ 41
28 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90030197 550529 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
29 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91013001 560179 ราชประชานุเคราะห์ 42
30 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 11012015 570172 ปทุมคงคาสมุทรปราการ
31 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 23010116 012001 เกาะช้างวิทยาคม