รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้บันทึกพิกัดโรงเรียนในระบบ DMC
ที่
ชื่อเขตพื้นที่
SMISCODE
PERCODE
ชื่อโรงเรียน
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 14020184 310084 คชเวกวิทยา
2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 14020172 310078 วัดมฤคทายวัน
3 สพป.สระแก้ว เขต 2 27020116 740216 เมืองไผ่
4 สพป.อุดรธานี เขต 4 41040159 680894 บ้านสมประสงค์
5 สพป.เลย เขต 1 42010277 520253 บ้านวังเป่ง
6 สพป.สกลนคร เขต 1 47020013 540076 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
7 สพป.สกลนคร เขต 1 47020011 540080 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
8 สพป.สกลนคร เขต 1 47020005 540083 บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
9 สพป.สกลนคร เขต 2 47030188 540561 บ้านทุ่งคำ
10 สพป.สกลนคร เขต 2 47030187 540560 อนุบาลเจริญศิลป์
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 50050229 131062 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
12 สพป.เชียงราย เขต 2 57020042 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
13 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73022018 180289 ฟ้าใสวิทยา
14 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96033001 240367 ราชประชานุเคราะห์ 39
15 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94013001 300346 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
16 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95013001 440227 ราชประชานุเคราะห์ 41
17 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90030197 550529 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
18 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91013001 560179 ราชประชานุเคราะห์ 42
19 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 11012015 570172 ปทุมคงคาสมุทรปราการ
20 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 23010116 150119 เกาะช้างวิทยาคม