รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040343 บ้านปรือพันไถ ภานุพงศ์  สิงห์คราม ครู
2 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ กรองกาญจน์  สังข์ทอง ครู
3 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 บ้านห้วยทราย ประสงค์   บุญเลิศ ครู
4 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 บ้านขาม นิภาพร   สีสมสัน ครูอัตราจ้าง
5 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040273 บ้านหนองคล้า นางสาวนาตยา  เหล่าเขตกิจ ครูอัตราจ้าง
6 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040334 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ณัฐพงษ์  เสือคำรณ ครูผู้ช่วย
7 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160249 แม่จะเราวิทยาคม นายทัสกร  บูลย์ประมุข ครู
8 8101 สพป.กระบี่ 010079 อ่าวลึก กุลจิรา  ประสิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อเกียรติ  ศิจิตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
10 3801 สพป.บึงกาฬ 660128 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อมรรัตน์  ขันธวิชัย ครูชำนาญการ
11 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 บ้านลาน ชาตรี  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย
12 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 บ้านเวียงแก้ว ฆณิชา  ป้อมประเสริฐ ครู