ย้อนกลับ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
เลือกโรงเรียนเพื่อลงทะเบียน
1
1001
สพป.กรุงเทพมหานคร
56
2
1101
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
126
3
1102
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
105
4
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
46
5
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
110
6
1301
สพป.ปทุมธานี เขต 1
164
7
1302
สพป.ปทุมธานี เขต 2
124
8
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
293
9
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
181
10
1501
สพป.อ่างทอง
230
11
1601
สพป.ลพบุรี เขต 1
266
12
1602
สพป.ลพบุรี เขต 2
227
13
1701
สพป.สิงห์บุรี
193
14
1801
สพป.ชัยนาท
291
15
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
214
16
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
212
17
2001
สพป.ชลบุรี เขต 1
135
18
2002
สพป.ชลบุรี เขต 2
183
19
2003
สพป.ชลบุรี เขต 3
151
20
2101
สพป.ระยอง เขต 1
210
21
2102
สพป.ระยอง เขต 2
113
22
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
120
23
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
174
24
2301
สพป.ตราด
185
25
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176
26
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
230
27
2501
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
197
28
2502
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
171
29
2601
สพป.นครนายก
219
30
2701
สพป.สระแก้ว เขต 1
252
31
2702
สพป.สระแก้ว เขต 2
187
32
3001
สพป.นครราชสีมา เขต 1
192
33
3002
สพป.นครราชสีมา เขต 2
283
34
3003
สพป.นครราชสีมา เขต 3
298
35
3004
สพป.นครราชสีมา เขต 4
268
36
3005
สพป.นครราชสีมา เขต 5
326
37
3006
สพป.นครราชสีมา เขต 6
279
38
3007
สพป.นครราชสีมา เขต 7
340
39
3101
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
236
40
3102
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
340
41
3103
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
357
42
3104
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
296
43
3201
สพป.สุรินทร์ เขต 1
456
44
3202
สพป.สุรินทร์ เขต 2
318
45
3203
สพป.สุรินทร์ เขต 3
332
46
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
402
47
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
271
48
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
356
49
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
357
50
3401
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
383
51
3402
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
268
52
3403
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
339
53
3404
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
204
54
3405
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
367
55
3501
สพป.ยโสธร เขต 1
289
56
3502
สพป.ยโสธร เขต 2
268
57
3601
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
400
58
3602
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
460
59
3603
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
335
60
3701
สพป.อำนาจเจริญ
356
61
3801
สพป.บึงกาฬ
129
62
3901
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
340
63
3902
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
182
64
4001
สพป.ขอนแก่น เขต 1
265
65
4002
สพป.ขอนแก่น เขต 2
347
66
4003
สพป.ขอนแก่น เขต 3
268
67
4004
สพป.ขอนแก่น เขต 4
326
68
4005
สพป.ขอนแก่น เขต 5
384
69
4101
สพป.อุดรธานี เขต 1
362
70
4102
สพป.อุดรธานี เขต 2
291
71
4103
สพป.อุดรธานี เขต 3
292
72
4104
สพป.อุดรธานี เขต 4
270
73
4201
สพป.เลย เขต 1
196
74
4202
สพป.เลย เขต 2
262
75
4203
สพป.เลย เขต 3
118
76
4301
สพป.หนองคาย เขต 1
244
77
4302
สพป.หนองคาย เขต 2
161
78
4401
สพป.มหาสารคาม เขต 1
331
79
4402
สพป.มหาสารคาม เขต 2
400
80
4403
สพป.มหาสารคาม เขต 3
275
81
4501
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
443
82
4502
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
462
83
4503
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
352
84
4601
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
358
85
4602
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
286
86
4603
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
339
87
4701
สพป.สกลนคร เขต 1
176
88
4702
สพป.สกลนคร เขต 2
373
89
4703
สพป.สกลนคร เขต 3
256
90
4801
สพป.นครพนม เขต 1
321
91
4802
สพป.นครพนม เขต 2
285
92
4901
สพป.มุกดาหาร
346
93
5001
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
129
94
5002
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
222
95
5003
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
174
96
5004
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
160
97
5005
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
193
98
5006
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
163
99
5101
สพป.ลำพูน เขต 1
171
100
5102
สพป.ลำพูน เขต 2
140
101
5201
สพป.ลำปาง เขต 1
180
102
5202
สพป.ลำปาง เขต 2
235
103
5203
สพป.ลำปาง เขต 3
162
104
5301
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
290
105
5302
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
126
106
5401
สพป.แพร่ เขต 1
204
107
5402
สพป.แพร่ เขต 2
162
108
5501
สพป.น่าน เขต 1
304
109
5502
สพป.น่าน เขต 2
233
110
5601
สพป.พะเยา เขต 1
157
111
5602
สพป.พะเยา เขต 2
160
112
5701
สพป.เชียงราย เขต 1
158
113
5702
สพป.เชียงราย เขต 2
238
114
5703
สพป.เชียงราย เขต 3
244
115
5704
สพป.เชียงราย เขต 4
233
116
5801
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
205
117
6001
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
224
118
6002
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
257
119
6003
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
304
120
6101
สพป.อุทัยธานี เขต 1
136
121
6102
สพป.อุทัยธานี เขต 2
146
122
6201
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
313
123
6202
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
252
124
6301
สพป.ตาก เขต 1
166
125
6302
สพป.ตาก เขต 2
134
126
6401
สพป.สุโขทัย เขต 1
205
127
6402
สพป.สุโขทัย เขต 2
249
128
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
151
129
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
205
130
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
248
131
6601
สพป.พิจิตร เขต 1
226
132
6602
สพป.พิจิตร เขต 2
229
133
6701
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
224
134
6702
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
217
135
6703
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
346
136
7001
สพป.ราชบุรี เขต 1
249
137
7002
สพป.ราชบุรี เขต 2
296
138
7101
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
285
139
7102
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
139
140
7103
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
133
141
7104
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
104
142
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
199
143
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
220
144
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
166
145
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
158
146
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
187
147
7401
สพป.สมุทรสาคร
153
148
7501
สพป.สมุทรสงคราม
87
149
7601
สพป.เพชรบุรี เขต 1
141
150
7602
สพป.เพชรบุรี เขต 2
195
151
7701
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
221
152
7702
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
133
153
8001
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
184
154
8002
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
307
155
8003
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
353
156
8004
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
224
157
8101
สพป.กระบี่
357
158
8201
สพป.พังงา
272
159
8301
สพป.ภูเก็ต
86
160
8401
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
182
161
8402
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
329
162
8403
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
229
163
8501
สพป.ระนอง
125
164
8601
สพป.ชุมพร เขต 1
169
165
8602
สพป.ชุมพร เขต 2
199
166
9001
สพป.สงขลา เขต 1
201
167
9002
สพป.สงขลา เขต 2
204
168
9003
สพป.สงขลา เขต 3
303
169
9101
สพป.สตูล
236
170
9201
สพป.ตรัง เขต 1
227
171
9202
สพป.ตรัง เขต 2
225
172
9301
สพป.พัทลุง เขต 1
175
173
9302
สพป.พัทลุง เขต 2
170
174
9401
สพป.ปัตตานี เขต 1
236
175
9402
สพป.ปัตตานี เขต 2
154
176
9403
สพป.ปัตตานี เขต 3
101
177
9501
สพป.ยะลา เขต 1
198
178
9502
สพป.ยะลา เขต 2
117
179
9503
สพป.ยะลา เขต 3
69
180
9601
สพป.นราธิวาส เขต 1
238
181
9602
สพป.นราธิวาส เขต 2
210
182
9603
สพป.นราธิวาส เขต 3
96
183
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
184
101701
สพม.เขต 1(กทม.)
89
185
101702
สพม.เขต 2(กทม.)
53
186
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
78
187
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
80
188
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
120
189
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
70
190
101707
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
42
191
101708
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
106
192
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
105
193
101710
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
102
194
101711
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
116
195
101712
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
179
196
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
71
197
101714
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
44
198
101715
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
58
199
101716
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
87
200
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
69
201
101718
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
87
202
101719
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
40
203
101720
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
96
204
101721
สพม.เขต 21(หนองคาย)
71
205
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
129
206
101723
สพม.เขต 23(สกลนคร)
9
207
101724
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
95
208
101725
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
142
209
101726
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
58
210
101727
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
113
211
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
137
212
101729
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
106
213
101730
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
69
214
101731
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
87
215
101732
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
119
216
101733
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
149
217
101734
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
83
218
101735
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
65
219
101736
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
103
220
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
65
221
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
84
222
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
89
223
101740
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
74
224
101741
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
18
225
101742
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
110