ปิดระบบตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. ปีการศึกษา 2560