ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบ้องตี้
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
212 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554