ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนขนงพระใต้
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553