ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2510
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2520
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2556